Samen Ondernemen In De Gemeente Valkenswaard

Samen Ondernemen In De Gemeente Valkenswaard

REDBiRD wordt sinds vandaag vermeld op de website van de gemeente Valkenswaard. We zijn verheugd om samen met de ondernemers van Valkenswaard te mogen werken om de gemeente op de kaart te zetten als een meer ondernemende gemeente waarbij innovatie hoog in het vaandel staat. Mocht u plannen hebben om te starten met ondernemen, of al een goed lopend bedrijf hebben op zoek naar representatieve kantoorruimte dan nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen nemen op de John F Kennedylaan 3. De koffie staat klaar!

REDBiRD Innovatiecentrum

Het REDBiRD innovatiecentrum op industrieterrein De Schaapsloop in Valkenswaard wordt een broedplaats voor startende ondernemers die innovatieve producten ontwikkelen. De missie van REDBiRD is om innovatieve bedrijvigheid te stimuleren. Startende ondernemers worden daarbij ondersteund.

Ondernemen In Valkenswaard

De industrie in Valkenswaard kent een lange historie. Een van de oudste bedrijven is de Dommelsche bierbrouwerij. Belangrijke producten waren verder sigaren en zijn metaalproducten (van beschuitbus tot autobus). Na de tweede wereldoorlog verdwenen veel sigarenfabrieken vanwege de dure grondstoffen en de toenemende mate van populariteit van de sigaret. Momenteel vinden nog op beperkte schaal activiteiten plaats op het gebied van de sigarenindustrie. Inmiddels hebben zich bedrijven uit diverse sectoren in Valkenswaard gevestigd.
Vakmanschap was lang belangrijk, de kenniseconomie heeft de laatste tijd een sterke opmars gemaakt en groeit nog steeds. Er is altijd een gezonde link geweest tussen onderwijs en werkgevers, wat voor beiden een stimulans betekende.

De bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 zijn de grootste van de gemeente. Schaapsloop 1 en 2 vertegenwoordigen circa 41% van de werkgelegenheid in Valkenswaard. Ze zijn te karakteriseren als een gemengd terrein met een bovenlokaal karakter, waar de sectoren metaalproducten- en machine-industrie, transportmiddelen en bouwnijverheid domineren. Schaapsloop 1 is het oudste terrein. Middenin ligt een beschermd natuurgebied, het Schaapsloopven. Schaapsloop 2 is een uitbreiding van recenter datum. Er zijn nog enkele braakliggende kavels in handen van projectontwikkelaars. Voor Schaapsloop 1 staat een revitalisering/herstructurering op stapel. De visie voor deze revitalisering wordt uitgewerkt in het Masterplan Schaapsloop I.

De gemeente Valkenswaard kent veel startende ondernemers die in of bij hun eigen woning een bedrijf beginnen. De gemeente wil dit zoveel mogelijk stimuleren door binnen de woonbestemming voldoende ruimte te bieden voor een beroep aan huis, mits dit niet een onevenredige hinder oplevert. Als de bedrijven te groot dreigen te worden, moeten ze uiteraard verhuizen naar een bedrijventerrein.

Voor starters in Valkenswaard bestonden er, naast Bedrijfsverzamelgebouw Delta, eigenlijk geen mogelijkheden. REDBiRD ventures gelegen aan de Schaapsloop 1, vlak bij het Schaaploopven, biedt een uitgelezen kans voor startende of reeds bestaandebedrijven om zich te vestigen met een representatieve, kantoorachtige uitstraling.